Hulp bij roestvlekken in de Jacuzzi

Mogelijk oorzaken

  • Totale alkaliniteit en/of pH te laag
  • Hoge concentratie aan ijzer of koper in bronwater

Mogelijk oplossingen

  • Stel de totale alkaliniteit en/of pH bij
  • Gebruik een metaalafzettings-remmer zoals metal gon