Hoe gebruik ik de Hanna digitale pH-tester?

Lees hier alles over het instellen en gebruiken van de Hanna digitale pH-tester voor het water van je jacuzzi®

Voorbereiding - 1ste gebruik

De pH-elektrode wordt droog verstuurd. Voordat je de tester gebruikt, moet je deze eerst conditioneren. Volg daarna de kalibratieprocedure.

 1. Verwijder de beschermdop
 2. Zet de punt van de pH-meter enkele uren in de bufferoplossing pH 7,01

Witte kristallen rond de dop: Dit is normaal bij pH-elektroden. Deze lossen op als ze met water worden afgespoeld.

 1. Connecteer de elektrode met de meter.
 2. Zet de tester aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.
 3. Verwijder de beschermdop en dompel de punt van de elektrode in het te testen monster.
 4. Roer voorzichtig en wacht op een stabiele meetwaarde.

Let op: Dompel de elektrode nooit onder het maximale niveau. De connector moet altijd schoon en droog zijn.


Spoel de elektrode na gebruik af met water en bewaar deze met een paar druppels HI70300 bewaarvloeistof in de beschermdop.

Plaats de beschermdop na elk gebruik terug.

Let op: Bewaar de elektrode nooit in gedistilleerd, gedemineraliseerd of in kraanwater.

 

Werking

Druk op de AAN/UIT-knop. Alle segmenten op het display worden even zichtbaar voor een paar seconden. De meter gaat naar de meetmodus: huidige meetwaarde en gekalibreerde buffers worden weergegeven.

Kalibratie

Druk in de meetmodus op de ON/OFF-knop en blijf drukken totdat CAL op het display verschijnt. Het display toont daarna pH 7.01. Plaats de elektrode in pH 4, 7, of 10 buffervloeistof.

A. Eén- of tweepunts kalibratie met pH 7,01

Wanneer pH 7,01 als eerste punt wordt gebruikt, wordt de buffer herkend met de
knipperende stabiliteitsindicator. Als de meetwaarde stabiel is, verdwijnt de indicator en pH 7,01 wordt gekalibreerd.

Wanneer pH 7,01 het enige punt is, voer dan direct de éénpuntsprocedure uit. Als pH 4,01 als tweede wordt gebruikt, kan er direct verder worden gegaan met tweepuntskalibratie.

Eénpunts kalibratie

 1. pH 4,01 knippert op het display. Negeer dit en druk op de knop ON/OFF.
 2. "Sto" wordt weergegeven als de kalibratie wordt opgeslagen.
 3. De meter schakelt naar de meetmodus en de kalibratiemelding wordt weergegeven.

Tweepunts kalibratie

 1. Gebruik pH 4,01 of 10 om een tweepuntskalibratie uit te voeren. De waarde wordt herkend en weergegeven met knipperende stabiliteitsindicator.
 2. Als de uitlezing stabiel is, verdwijnt de stabiliteitsindicator." Sto" wordt weergegeven wanneer de kalibratie wordt opgeslagen.
 3. Meter schakelt naar de meetmodus en de kalibratiemeldingen worden weergegeven.

B. Eénpunts kalibratie met pH 4,01 of pH 10

 1. Wanneer pH 4,01 of 10 wordt gebruikt als eerste punt, wordt de waarde van de buffer herkend en weergegeven met knipperende stabiliteitsindicator.
 2. Als de uitlezing stabiel is, verdwijnt de stabiliteitsindicator. "Sto" wordt weergegeven wanneer de kalibratie wordt opgeslagen.
 3. Meter schakelt naar de meetmodus en de kalibratiemeldingen worden weergegeven.

 

Meldingen

Automatische uitschakeling

Druk vanuit de meetmodus op de knop AAN/UIT en houd deze ingedrukt. De meter bladert door “OFF”, “CAL” en vervolgens de huidige instelling. De standaard instelling is 8 minuten (“d08”). Druk op de knop om te wijzigen. “d60” wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld en “d--” schakelt de functie uit. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om het menu te verlaten.

Kalibratie verwijderen

Zet de meter in de kalibratiemodus. Druk op AAN/UIT en houd deze knop ingedrukt, totdat “CLr” wordt weergegeven. De meter staat nu in de standaard kalibratie.

"Err"

Wanneer de meter in de kalibratiemodus het bericht “Err” weergeeft in verse buffervloeistof, moet de elektrode worden gereinigd. Plaats de elektrode 15 minuten in reinigingsvloeistof. Spoel met gezuiverd water en plaats minimaal 30 minuten in bewaarvloeistof voorafgaand aan het kalibreren.

Batterij-indicator

ls de batterij bijna leeg is, knippert de melding op het scherm. Wanneer de batterij helemaal leeg is, verschijnt “Erb” op het scherm en schakelt de meter uit.

Onderhoud

Om de hoogste nauwkeurigheid voor metingen te verkrijgen, is het belangrijk om deze tips te volgen.

 • Er moet verse buffer worden gebruikt voor elke kalibratie, waardoor contaminatie wordt voorkomen.
 • De elektrode moet elke keer, voor het plaatsen in de buffer of het te testen monster, worden gespoeld met gezuiverd (gedestilleerd of gedemineraliseerd) water.
 • Wanneer de meter niet wordt gebruikt, is het belangrijk om meerdere druppels bewaarvloeistof toe te voegen aan de beschermdop om de elektrode gehydrateerd te houden. Wanneer bewaarvloeistof niet beschikbaar is, kan buffer pH 4,01 of pH 7,01 worden gebruikt.
 • Voor een hogere nauwkeurigheid is het raadzaam om in twee buffers te kalibreren.
 • Het is belangrijk om buffers te gebruiken die de verwachte waarde van het te testen monster bepalen. Wanneer de verwachte waarde bijvoorbeeld pH 8 is, moet de meter worden gekalibreerd met pH 7 en pH 10 buffers.
 • Het is belangrijk om de monsters bij dezelfde temperatuur te kalibreren en te meten, aangezien er geen temperatuurcompensatie is. Een groot verschil in temperatuur tussen de buffervloeistof (kalibratie) en de te testen monsters (metingen) heeft invloed op de nauwkeurigheid.

Batterijen vervangen

Vervang de CR2032 Li-ion batterij wanneer de percentage-indicator 0 % nadert. Draai het batterijklepje aan de achterkant van de meter tegen de klok in om te ontgrendelen. Vervang de batterij door een nieuwe, met de + naar boven.